ועדה של הכנסת ה-2

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים