ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בענין קדחת השגרון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים