ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין נגע הקבצנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים