ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין נגע הקבצנות

קוד המקור של הנתונים