ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה משותפת לעבריינות נוער (לניסוח מסקנות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים