ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לפרק 10 בחוק התכנון והבניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים