ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק התכנון והבניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים