ועדה של הכנסת ה-5

ועדת המשנה להרכב המועצה הארצית והועדות המחוזיות (חוק התכנון והבניה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים