ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לבעיות השמירה והתאורה בישובי הספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים