ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק רשויות נחלים ומעיינות, תשכ"ה - 1965

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים