ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה (תיקון) תשכ"ד - 1964

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים