ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת המשטרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים