ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות ופקידי מחוז)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים