ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק למניעת מפגעים (תיקון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים