ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק מועצת הרבנות הראשית, בחירה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים