ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק כלי היריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים