ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין בדיקת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים