ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה משותפת לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים