ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה משותפת לדיון בתקציב הביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים