ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לדיון בתקציב משרדי הממשלה בראשות היו"ר מיכאל חזני - שמואל שורש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים