ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לדיון בדוח"ות של מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים