ועדה של הכנסת ה-5

ועדת המשנה לשאלת ההוצאות העסקיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים