ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לקביעת כללים לחישוב פיצויים מרשות המים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים