ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לפטור ממכס על מוסדות בריאות חינוך וסעד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים