ועדה של הכנסת ה-5

ועדת המשנה לענין משכנתאות צמודות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים