ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק נכסי נפקדים (תיקון מס' 3) שחרור נכסי הקדשות והשימוש בהם, תשכ"ה - 1964

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים