ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק מקרקעי ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים