ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה היו"ר ישראל גורי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים