ועדה של הכנסת ה-5

ועדת המשנה לדיון בתקציב משרדי הממשלה בראשות היו"ר ישראל קרגמן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים