ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לחוק לפקודת מס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים