ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לבעיית הפקעת אדמות מנשיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים