ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לשאלת המצב בחברות ממשלתיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים