ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת סימני המסחר

קוד המקור של הנתונים