ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת סימני חברות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים