ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לענין ענף גפן היין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים