ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין חוק המועצה ליצור ושיווק של ביצים ועופות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים