ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לבירור הצעות לסדר היום בשאלת הספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים