ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה משותפת לחינוך וגדנ"ע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים