ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין קול ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים