ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין הגל הקל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים