ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בשאלת הפסקת השידורים בשפה המוגרבית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים