ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין הכללת לימוד שחיה במסגרת תכנית הלימודים של בתי הספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים