ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין ענבל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים