ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין מצב הספריות במדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים