ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לניסוח החלטות הסיכום בדבר מצב החינוך בקרב המיעוטים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים