ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת בשאלת המחסור בכוח מדעי והכשרת אנשי מדע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים