ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין בעיית החינוך בקרב הנוער העולה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים