ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בדבר פעולה חינוכית בקרב ההורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים