ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לדיון ברשימת ההקצבות של ועדת הכספים למוסדות תרבות ואמנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים