ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין הגנים הפרטיים הלא מאורגנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים