ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין סגירת בתי-ספר בכפר ערב אל-סואד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים